Sąvokos

 1. Pardavėjas – juridinis asmuo IT business solutions, MB (įmonės kodas 305931094, PVM mokėtojo kodas LT100014484410, adresas Topolių g. 11, Giraitė, LT-54310, Lietuva),  kurio prekės parduodamos tinklapyje b2bimport.lt vadovaujantis šiomis Parduotuvės taisyklėmis ir kuris yra atsakingas už Pirkėjo pateikto užsakymo vykdymą;
 2. Pirkėjas – juridinis asmuo, užsakantis prekes el. parduotuvėje b2bimport.lt;
 3. Šalys – Pardavėjas ir Pirkėjas kartu;
 4. Parduotuvės taisyklės – šios „Parduotuvės taisyklės“, kurios yra taikomos kiekvienam Pirkėjo apsipirkimui b2bimport.lt ir kiekvienai tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaromai Pirkimo – pardavimo sutarčiai.
 5. Pirkimo – pardavimo sutartis – Pirkėjo ir Pardavėjo sudaroma atitinkamų prekių pirkimo-pardavimo sutartis, kuri laikoma sudaryta nuo užsakymo pateikimo momento. Laikoma, kad kiekvienos Pirkėjo ir Pardavėjo sudarytos sutarties sąlygos yra identiškos užsakymo pateikimo metu galiojančioms Parduotuvės taisyklėms.

Bendrosios nuostatos

Parduotuvės paslaugos teikiamos tik juridiniams asmenims. Pardavėjas neatsako už bet kokios neteisingos informacijos pateikimą ir nėra įpareigotas vykdyti fizinių asmenų pateiktus užsakymus pagal fiziniams asmenims taikomus įstatymų reikalavimus.

Minimali prekių užsakymo suma – 200 EUR be PVM.

Pirkėjas patvirtina Parduotuves taisykles su jomis susipažinęs bei pažymėjęs varnelę prie teiginio „Sutinku su parduotuvės taisyklėmis“ užsakymo pateikimo metu. Tokiu būdu patvirtintos Parduotuvės taisyklės Šalims yra privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos visos su prekių pirkimu – pardavimu b2bimport.lt el. parduotuvėje susijusios sąlygos.

Pristatymas

Visa informacija apie pristatymą nurodyta vidiniame puslapyje Pristatymo sąlygos.

Atsiskaitymo būdai

 1. Mokėjimas bankiniu pavedimu pagal išankstinę sąskaitą-fatūkrą;
 2. OPAY mokėjimų sistema (el. bankininkystė).

Užsakymo atšaukimas

Užsakymo atšaukimas galimas tik iki apmokėjimo už užsakymą momento. Apmokėti užsakymai neatšaukiami ir pinigai už juos negrąžinami.

Garantijos

Prekėms taikoma tik privaloma įstatiminė garantija (daugiau informacijos šioje nuorodoje).

Keitimas/grąžinimas

Šalys patvirtina, jog supranta, kad Pardavėjas užsiima didmenine prekyba ir prekės parduodamos tik juridiniams asmenims. Pardavėjas veikia kaip tarpininkas, todėl kokybiškų prekių keitimas/grąžinimas nėra galimas, išskyrus tuos atvejus, jeigu Šalys susitaria kitaip.

Pirkėjas (juridinis asmuo), sudarydamas Pirkimo – pardavimo sutartį patvirtina, kad jam suprantama, jog jam, kaip juridiniam, asmeniui keliami didesni atidumo, rūpestingumo reikalavimai ir jis veikia savo rizika. Pardavėjas nėra ir negali būti atsakingas už paties Pirkėjo neatsakingus ir nerūpestingus veiksmus įsigyjant prekes.  

Pirkėjas supranta, kad prekių nuotraukos yra iliustracinės paskirties. Spalvos, užrašai, parametrai, matmenys, dydžiai, funkcijos ir (arba) bet kokios kitos produktų (prekių) savybės nuotraukose gali skirtis tikrovėje dėl savo vizualinių savybių. Pardavėjas nėra ir negali būti atsakingas už pirmiau nurodytus vizualinių savybių skirtumus, kaip ir negali būti atsakingas už tai, kad skiriasi medžiagos pojūtis ar pats Pirkėjas per klaidą užsakė netinkamą prekę. Dėl to rekomenduojame atidžiai perskaityti prekių aprašymus. 

Jeigu Pardavėjas perduoda Pirkėjui mažesnį negu susitarta daiktų kiekį, pirkėjas turi teisę (CK 6.330 str. 1 d.): 

 1. Reikalauti jam perduoti trūkstamus daiktus; arba
 2. Reikalauti grąžinti permokėtą pinigų sumą už daiktus.

Jeigu Pardavėjas perduoda Pirkėjui daugiau negu sutartyje nurodyta daiktų, Pirkėjas privalo apie tai nedelsiant pranešti Pardavėjui per ne vėliau kaip 5 darbo dienas. Kai Pirkėjo pranešimą gavęs Pardavėjas per protingą terminą nenurodo ką daryti, tai Pirkėjas turi teisę priimti visus daiktus arba atsisakyti priimti tuos, kurie viršija sutartyje nurodytą kiekį (CK 6.330 str. 2 d.). Pirkėjas privalo informuoti Pardavėją apie savo ketinimą priimti arba atsisakyti priimti daiktus, kurie viršija sutartyje nurodytą kiekį nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po jų gavimo. Jeigu Pirkėjas neinformuoja Pardavėjo apie savo ketinimą atsisakyti priimti daiktus, laikoma, kad Pirkėjas daiktus priėmė, o Pardavėjas turi teisę reikalauti už juos atsiskaityti. 

Jeigu Pirkėjas priima daiktus, kurių kiekis viršija sutartyje nurodytą kiekį, už papildomai priimtus daiktus mokama tokia pat kaina, kuri nustatyta sutartyje, jeigu šalys nesusitaria kitaip (CK 6.330 str. 3 d.).

Prekės gali būti keičiamos ir/arba grąžinmos, jeigu:

 1. Perduoti daiktai yra nekokybiški arba jų negalima naudoti tam, kam jie įprastai naudojami, o jei Pirkėjas nurodė konkretų tikslą, kuriam jis perka daiktus, daiktas nėra tinkamas naudoti tam konkrečiam tikslui (CK 6. 333 str. 4 d.);
 2. Pardavėjas perduoda daiktus, kurie visiškai neatitinka prekės aprašymo (CK 6.333 str. 5 d.);
 3. Perduotų daiktų kiekis, dydis ar svoris neatitinka sutarties sąlygų ar perduotas kitos rūšies, negu numatyta sutartyje, daiktas (CK 6.333 str. 7 d.);
 4. Perduoti daiktai yra netinkamoje taroje ar netinkamai supakuoti, išskyrus atvejus, kai daiktų dėl jų pobūdžio nereikia perduoti taroje ar supakuotų (CK 6. 342 str. 2 d.). Šis punktas taikomas tais atvejais, kai sutartis numato reikalavimus tarai, pakuotei arba juos numato įstatymai ir kiti teisės aktai.

Kai Pardavėjas perduoda Pirkėjui daiktus, neatitinkančius Pirkimo – pardavimo sutartyje numatyto asortimento, Pirkėjas turi teisę reikalauti pakeisti daiktus kitais asortimentą atitinkančiais daiktais. Laikoma, kad asortimento neatitinkantys daiktai Pirkėjo priimti, jeigu Pirkėjas per 5 darbo dienas po jų gavimo nepraneša Pardavėjui apie reikalavimą pakeisti daiktus kitais asortimentą atitinkančiais daiktais.  

Kai Pardavėjas perduoda netinkamos kokybės ar nekomplektiškus daiktus, Pirkėjas turi teisę jam pareikšti CK 6.334 ir 6.341 straipsniuose numatytus reikalavimus (žr. toliau), išskyrus atvejus, kai Pardavėjas, gavęs Pirkėjo pranešimą, nedelsdamas pakeičia netinkamos kokybės daiktus tinkamais arba juos sukomplektuoja (CK 6.378 str.).

Jeigu parduotas daiktas yra netinkamai supakuotas, yra netinkamoje taroje ar neatitinka kokybės reikalavimų ir Pardavėjas su Pirkėju neaptarė jo trūkumų, tai nusipirkęs netinkamos kokybės daiktą Pirkėjas turi teisę savo pasirinkimu pareikalauti (CK 6.334 str.):

 1. Kad daiktas, sutartyje apibūdintas pagal rūšį, būtų pakeistas tinkamos kokybės daiktu, išskyrus atvejus, kai trūkumai yra nedideli arba jie atsirado dėl Pirkėjo kaltės;
 2. Kad būtų atitinkamai sumažinta pirkimo kaina;
 3. Kad Pardavėjas neatlygintinai per protingą terminą pašalintų daikto trūkumus arba atlygintų Pirkėjo išlaidas jiems ištaisyti, jei trūkumus įmanoma pašalinti;
 4. Grąžinti sumokėtą kainą ir atsisakyti sutarties, kai netinkamos kokybės daikto pardavimas yra esminis sutarties pažeidimas.

Jeigu Pardavėjas perduoda nekomplektiškus daiktus, tai Pirkėjas turi teisę savo pasirinkimu reikalauti (CK 6.341 str. 1 d.):

 1. Sumažinti daikto kainą;
 2. Kad Pardavėjas per protingą terminą sukomplektuotų daiktus.

Jeigu Pardavėjas per protingą terminą nesukomplektuoja daiktų, tai Pirkėjas turi teisę savo pasirinkimu (CK 6.341 str. 2 d.):

 1. Reikalauti pakeisti nekomplektiškus daiktus komplektiškais;
 2. Atsisakyti vykdyti sutartį ir pareikalauti grąžinti sumokėtą kainą, kai šis pažeidimas yra esminis sutarties pažeidimas.

Pirkėjas netenka teisės remtis daiktų neatitikimu, jeigu jis per protingą laiką po to, kai neatitikimą pastebėjo ar turėjo pastebėti, apie tai nepraneša Pardavėjui ir nenurodo, kokių reikalavimų daiktas neatitinka (CK 6.327 str. 5 d.).